Velkommen til Friesernord

 

Vi er Danmarks største lokalforeninger under Dansk Frieser Forbund (DFF) og dækker hele Nordjylland, men uanset hvor du bor eller hvilken hest du har, er du velkommen som medlem. 

Vi arrangerer en stribe aktiviteter både med og uden hest,
og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os 
med spørgsmål omkring frieserheste. 

Vores showgruppe laver også
frieser show til div. arrangementer.


"Friesere, fælles-hygsomhed,

smil og vink er vores mantra..."

Generalforsamling 2017

Frieser nord indkalder hermed til ordinær generalforsamling. 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

General forsamlingeren er åben for alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 
Medlemmer uden kontingentrestance, som er fyldt 18 år og med minimum 3 mdr anciennitet har stemmeret.

Stemmeafgivelser kan ske skriftlig fuldmagt, dog max én pr. medlem.

Dagsorden jf. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2. Bestyrelsen årsberetning.
3. Revideret regnskabsaflæggelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkommende forslag.
6. Valg af bestyrelses medlemmer og 1.og 2. Suppleant 
7. Valg af revisor og revisor suppleant.
8. Evt. 

Valgbar til bestyrelsen af medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.

Foreningen vil tilbyde kaffe og kage.
Øl og vand kan købes . 

Bemærk der efter generalforsamlingen afholden opstartsmøde for showgruppen 2018 og afslutter med julefrokost og aften .

Opstartsmøde til show 2018

Har du en drøm om at være med i Frieser Nords showgruppe og Har du en KFPS hoved-stambogs registret Frieser ?? (den behøver ikke have været stillet til kåring, men skal være efter avls-godkendte forældre, og derved i hovedstambogen)

Har du en drøm om at deltage i et friesershow enten som ridende eller i liner ??? 

Ønsker du at at være med i et fantastisk fællesskab og få sjove minder??? 

På vores opstartsmøde kan du høre om hvordan det er at ride med og hvad det kræver at være en del af holdet. 

Alle kan være med på alle niveauer, 
Så kom og vær med til at præge næste års show. 

Tænk gerne over nye ideer og forslag til næste års tema??

Del gerne budskabet med alle dine Frieser venner :)
 
 

Dansk Frieser Forbund kan i år fejre 30 års jubilæum.

I anledningen af deres 30 års jubilæum i år, har DFF valgt at få lavet et jubilæums logo. Der er nu mulighed for at købe polo'er & børne T-shirts med dette logo. Sidste frist til GF d. 25.02.2017

Der er arrageret stort hingsteshow i Middelart d. 25/2 2017, med syv alvshingste fra Holland. Her bliver der også bliver holdt generalforsamling. 

 

Bliv medlem

Medlemskaber:
A: Enkelt mand - kr. 100,-/år
B: Husstand - kr. 175,-/år
C: Støtte medlem - KUN kr. 50,-/år

Bliv medlem

Frieser Show

Showet i 2017 hedder "Frisonne De Royale". Vi havde opstartsmøde den. 26 november til sæson 2017. Se også alle de fantastiske billeder på https://www.facebook.com/friesernord/?ref=ts&fref=ts

 

Brodering

Ønsker du brodering af foreningens logo på tøj, underlag m.v. samt tekst?

Se her

Viste du...

...at du kan deltage med alle hesteracer til Frieser Nords arrangementer?

Annoncører: