Generalforsamling, opstartsmøde og julefrokost

Lørdag den 7. november afholder Frieser Nord både ordinær generalforsamling, opstartsmøde for showgruppen og afslutter med den årlige julefrokost.

Generalforsamling kl. 10.00

Frieser Nord indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer uden kontingentrestance, som er fyldt 18 år og med min. 3 måneders anciennitet har stemmeret.

Stemmeafgivelse kan ske ved skriftlig fuldmagt, dog max én pr. medlem.

Dagsorden jf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Revideret regnskabsaflæggelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.

Camilla, Vibeke og Gerbrig er på valg.

Foreningen er værter med kaffe og kage. Øl og vand kan købes.

Opstartsmøde Showgruppen kl. 12

Julefrokost kl. 18.00

Nærmere info kommer snarest

7. november 2015

Tilmelding - generalforsamling

Kl. 10.00

Af hensyn til planlægningen af dagen vil vi gerne have en tilmelding til Frieser Nords generalforsamling forud.

[ TILMELD DIG HER ]

Tilmelding - Opstartsmøde

kl. 12.00

Opstartsmødet for Frieser Nords showgruppe 2016

[ TILMELD DIG HER ]

Tilmelding - Julefrokost

kl. 18.00

Der serveres lækker julebuffet.

Pris pr. person 179,-
ekskl. drikkevarer

Betaling = tilmelding. Send beløb + NAVN til MobilePay til 2346 1292 senest den 1. november.

[ TILMELD DIG HER ]

Det hele foregår her....

Bjergvangsvej 22, 9640 Farsø