Dansk Frieser Forbund (DFF)

Dansk Frieser Forbund er en interesseorganisation for Frieserhesteejere og -interesserede.

De arbejder for fremme af avlen og råd om valget af den rigtige hest til behovet.

Dansk Frieser Forbund (DFF) blev oprettet den 24. januar 1987, ved en stiftende generalforsamling på Fyn. På daværende tidspunkt var der ca. 20 frieserheste i landet, dette tal har siden været støt stigende.

DFF arrangerer udflugter, medlemsmøder, opvisninger, deltager i dyrskuer og afholder kåring hvert år.

Selve registreringen og stambogsføring sker dog i Holland af det Hollandske Frieserforbund "Het Friesch Paarden-Stamboek" (FPS). De danske kåringsregler følger nøje de hollandske.

Het Friesch Paarden-Stamboek - KFPS

Den Friesiske Hests Stambog "Het Friesch Paarden-Stamboek" (KFPS) er den ældste stambog i Holland. KFPS realiserede dette ved omhyggelig registrering af Frieser heste siden stambogen blev grundlagt i 1879. Derudover har KFPS etableret et avlsprogram for at bevare og forbedre de unikke egenskaber Frieseren har.

KFPS er en international stambog med 15.000 medlemmer, hvoraf næsten halvdelen er placeret uden for Holland. Frieseren findes på alle kontinenter og i mere end halvtreds lande. Registreringen af heste i andre lande sker ved KFPS i Drachten gennem lokale foreninger med tilknytning til KFPS. Friesere i både Holland og andre lande bedømmes efter KFPS standarder ved dommere uddannet af KFPS.