Regler for deltagelse i showgruppen

Friesershow - Frieser Nord. Foto Lfoto.dk

Hest/Rytter:
• Deltagere skal være medlem af Frieser Nord. Reserver min. støttemedlem.
• Deltagere under 18 skal have fuld forældre-/værgeopbakning.
• Hesten skal være en registreret FPS frieser. B-bogs heste kan ikke deltage.
• Dokumentation for ejerskab og vaccinationer skal kunne forevises på forlangende.
• Ride-/køreheste skal være min. 4 år i indeværende showår. Heste i liner min. 3 år. Ingen aldersgrænse for håndheste.
• Deltagere skal have en hest til rådighed hele showsæsonen.
• Hesten skal være i god repræsentabel trænings- og fodermæssig stand - ribben må ikke kunne ses.
• Hesten skal være trimmet og shinet ved al repræsentation/alle shows.

Sikkerhedskrav:
• Ridende ekvipager skal kunne beherske alle tre gangarter i fri natur, gå til biddet og min. kunne ride de øvelser LC dressur kræver.
  Det er ikke et krav man skal ride galop i showet.
• Line førere skal kunne holde deres hest frem til biddet og bibeholde kontakt og kontrol.
• Alle heste skal gå med hollandsk roosjesbit, bid med skumkæde eller kandar under shows.
• Ridehjelm af godkendt type er obligatorisk for ridende ekvipager. OBS! vær opmærksom på om din ridehjelm er godkendt!

Trivsel:
• Trivsel, respekt og samarbejde har 1. prioritet i showgruppen - det har alle pligt til at bidrage til.

Praktisk info:
Deltagergebyr 500,- kr. kontant/år skal forelægge ved tilmelding til årets showgruppe. Deltagere som kun fungerer som hjælpere betaler som min. støttemedlem.
Ud over deltagergebyret
Gebyret bidrager til dækning af kostumer, boksleje mv. Evt. over- eller underskud fordeles ligeligt mellem deltagerne ved året slutning ud fra deltagelsesfrekvens.
Man sørger selv for transport til og fra træning og shows.
På opstartsmødet vælges en showansvarlig og showassistent. Al kontakt til showstedet før og under et show SKAL gå gennem den showansvarlige.
Der udpeges ligeledes en kontaktperson for den showansvarlige i bestyrelsen. Såfremt der er forfald hos den showansvarlige, overtager kontaktpersonen ansvaret indtil en ny showansvarlig er valgt.
Der er mødepligt til samtlige arbejds- og træningssamlinger.
I tilfælde af manglende hest, finder deltageren SELV en reservehest - det være sig både til træning og shows.
I tilfælde af afbud fra deltager, finder deltageren SELV en reserve - om muligt til at deltage med sin showhest.

Deltagergebyr refunderes ikke.

Ovenstående regler godkendt af Frieser Nords bestyrelse pr. 1/1. 2019